Campusmaasland.be is hier niet langer beschikbaar. Probeer go-maxwell.be in plaats daarvan.

Praktisch onderwijs volgen niet meer in trek

De laatste jaren kiezen steeds minder jongeren voor een opleiding in het praktijkonderwijs. Dit is erg duidelijk te merken in bepaalde sectoren, en dit begint momenteel ook heel wat problemen met zich mee te brengen. Er komen namelijk steeds minder timmermannen, schilders, elektriciens en soortgelijke vaklui op de arbeidsmarkt, terwijl de doorgewinterde professionals langzamerhand met pensioen gaan. Kortom, de aanwas van nieuwe vaklui is te klein, en het verloop van de ervaren werklieden is enorm. Dit heeft dan ook op meerdere vlakken gevolgen.

Praktijkonderwijs

Allereerst is er natuurlijk al een aantal jaar het probleem dat er een groot tekort is aan vaklui in de bouw. Hierdoor lopen bouwprojecten vertraging op of komen zelfs stil te liggen. Maar naast dit reeds heersende probleem beginnen we ook steeds meer te zien dat jongelui die er wel voor kiezen om dergelijke opleidingen te gaan volgen, gewoonweg te weinig leermeesters hebben om het vak echt goed van te kunnen leren. Dergelijke beroepen zijn immers sterk afhankelijk van de bekwaamheid van de ervaren lui, die deze kennis van generatie op generatie over kunnen brengen. Praktische beroepen kun je nu eenmaal niet enkel uit een boek leren. Je moet ze echt uitvoeren om ze onder de knie te krijgen. Zie het als het beoefenen van een sport of spelen van eender welk spel. Denk bijvoorbeeld aan het onder de knie krijgen van online casino games, die leert men ook het beste spelenderwijs. Vandaar natuurlijk ook de naam praktijkonderwijs.

Om je een beeld te geven in hoeverre dit reeds een probleem is hebben wat feiten voor je op een rijtje gezet. Waar in 2013 nog "slechts" 20.000 vacatures in de bouw onvervuld waren, groeide dit in 2018 tot maar liefst 35.000. Om dergelijke problemen op te vangen is het gewenst dat er maar liefst 40.000 jongeren instromen in deze beroepsgroepen. Enkel dan kan kwaliteit van bouwprocessen in de toekomst worden gewaarborgd.